benen op tafel Groen filmen op de Nederlandse filmsets!

25-9-2015 Omdat Zero Waste Heroes veel gebruik maakt van het medium film, vinden wij het geweldig dat groen filmen en zero waste ook op de filmsets aan het doordringen is. Elke derde dinsdag van de maand organiseert Els Rientjes een ‘Benen-op-tafel-meeting’. Dit is een bijeenkomst voor (uitvoerend) producenten die nu draaien of gaan draaien, en die willen weten hoe ze hun productieproces kunnen verduurzamen. Zij worden voorzien van praktisch advies en ondersteuning. Het besef wat duurzaam produceren kan opleveren begint gestaag door te dringen.
Els deelt met haar gasten de kennis die zij heeft opgedaan door research, de resultaten die behaald zijn tijdens de workshops die Green Film Making organiseerde en de ervaring die ze opdeed van mensen uit het veld. Het afgelopen half jaar heeft Green Film Making in het bijzonder de thema’s ‘licht’ en ‘duurzaam voorbereiden van de locaties’ opgepakt. Bij het laatstgenoemde thema lag de focus voornamelijk op afvalreductie en het gebruik van duurzamere materialen op de filmset. Een van de onderzoeken die hier bijvoorbeeld uit voort gekomen is, is een meet- en weegproef op verscheiden filmsets. Deze tests worden uitgevoerd door studenten en beloven binnenkort belangrijke bevindingen op te leveren. Harde cijfers kunnen de producenten hopelijk nog meer overtuigen van een doordacht afvalbeleid. Het thema voor komend najaar is transport. Voor meer informatie: www.greenfilmmaking.nl

Terug naar nieuwsoverzicht