jouw eigen footprint verkleinen

 

 

Earth Overshoot Day 2015: 13 augustus
De dag van de mondiale overbelasting – Earth Overshoot Day – is ruwweg de datum waarop de wereldbevolking de natuurlijke productiecapaciteit van de Aarde voor dat jaar heeft opgebruikt. Daarna gaan we ecosystemen verder uitputten, zoals overbevissing, begrazing tot erosie ontstaat, en ook meer uitstoot van broeikasgassen dan ecosystemen nog kunnen opnemen. Dit jaar kwam de berekening uit op 13 augustus.
Het Global Footprint Network berekende ook dat een wereldwijde reductie van 5% CO2-uitstoot kan zorgen voor het weer naar achter schuiven van de datum met een volle week. Alle hoop is erop gevestigd dat de grote klimaatconferentie in Parijs (december 2015) gaat zorgen voor een dergelijke verschuiving van de jaarlijkse Earth Overshoot Day. Meer informatie: www.footprintnetwork.org .
Dit prachtige filmpje legt uit wat de footprint is en hoe de persoonlijke footprint verkleind kan worden.

Terug naar nieuwsoverzicht