140140klimaatzaak-credit-urgenda-chantal-bekker-02-web Staat moet klimaatbeleid serieuzer nemen!

24 juni 2015. De Haagse rechtbank heeft de eisers van Urgenda in het gelijk gesteld en de Staat moet meer en effectievere maatregelen nemen om de CO2 uitstoot te verminderen met 25% in 2020.  De peildatum van 100% was de CO2 uitstoot in 1990. Het is de eerste keer dat de rechter de Staat verplicht maatregelen te nemen tegen klimaatverandering.  Ook in het buitenland was er grote belangstelling voor de aanpak van Urgenda en zal nu zeker stimulerend werken voor collega milieu-organisaties. Dat klimaatverandering een groot probleem is weten veel burgers en overheden, maar een uitspraak als deze maakt duidelijk dat het ook een zaak van urgentie is!

Terug naar nieuwsoverzicht